fbpx

Пейрол услуги

Екипът на Пилар Финанс гарантира точност и сигурност в изготвянето на необходимата документация.

Предимствата от пейрол услугите, които предлагаме:

Пейрол услугите включват различни нормативни и юридически аспекти и изискват непрекъснато следене на промените в законовата уредба. Екипът на Пилар Финанс гарантира точност и сигурност в изготвянето на необходимата документация. Ние разполагаме с подходящите софтуерни програми и можем да ви предложим 80% от услугата онлайн.

Свържете се с нас за повече информация.

Бърза реакция

Кратко време за реакция и финализиране на пейрол обработките;

Репортинг

Широкообхватен стандартизиран месечен репортинг пакет, както и индивидуални отчети според нуждите на клиента;

Данни

Точност, навременно начисляване, обработване и изпращане към клиента на данните за заплатите и осигуровките;

Дати за плащане

Гъвкавост и съобразяване на датите за плащане на заплати спрямо нуждите и корпоративните стандарти на клиента;

Какво включват предлаганите от нас пейрол услуги:

N

Поддръжка на електронни трудови досиета на служителите;

N

Поддръжка на трудови досиета на служителите, изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяванe на трудови договори;

N

Изчисляване на трудовите и извънтрудовите възнаграждения и осигурителни вноски, съобразно подадена информация за отсъствия, доплащания и удръжки;

N

Изчисляване на основна работна заплата, доплащания и обезщетения по КТ, бонуси и удръжки на персонала;

N

Изчисление на възнаграждения по извънтрудови правоотношения и изготвяне на документите за плащане;

N

Съставяне на месечна ведомост за заплати;

N

Изчисляване на осигуровките и данъците, свързани с възнагражденията и изготвяне на платежните документи. Платежните документи се представят на електронен носител, чрез пасивно банкиране или чрез агентска сметка. Изпращане на фишове за заплати на служителите по електронен път;

N

Изготвяне на масов превод за възнагражденията;

N

Предоставяне на обобщени месечни справки за начислените възнаграждения, добавки, удръжки, данъци и осигуровки – ведомост за заплати и справка за осчетоводяване;

N

Обработка на ваучери за храна, транспортни разходи, допълнителни медицински застраховки и осигуряване, карти за спорт;

N

Спазване на новите GDPR изисквания;

N

Консултации по осигурително законодателство

N

Участие при извършването на ревизии и проверки от НАП, НОИ и Инспекция по труда;

N

Подаване на данни към оторизиран служител, необходими за годишната справка за провизиите;

N

Изготвяне на периодични и годишни справки за Националния Статистически Институт;

N

Месечно изготвяне и подаване на информация към НАП за персоналния регистър (декл. обр. 1) и декларация обр. 6 с обобщените данни за дължимите осигуровки и данъци. Изготвяне и подаване на файлове за ТП на НОИ, свързани с обезщетенията на служителите;