Консултантски услуги

В Пилар Финанс предлагаме професионално консултиране за широк набор от бизнес сфери - данъчно планиране, здравно осигуряване, създаване на компании и др.

Консултантските услуги от Пилар Финанс

В Пилар Финанс предлагаме професионално консултиране по казуси свързани със социалното и здравно осигуряване, изготвяне на трудови и граждански договори, данъчно планиране и още. Ние ще ви съдействаме за разрешаването на проблеми при създаването на нова компания, бизнес схеми, попълване на документи и декларации и издаването на различни видове удостоверения за страната и чужбина.

Данъчно планиране на дейността

Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка

Легално оптимизиране на данъците

Консултиране на бизнес схеми

Какво се включва в предлаганите от нас консултантски услуги

N

Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси

N

Представителство пред данъчните власти

N

Осигурителният статус на ваш работник/служител

N

Практически казус във връзка с попълване на документи и декларации

N

Удостоверения за минали периоди на осигуряване в България, които да ви послужат при изчисляването на различни обезщетения или пенсия в чужбина

N

Консултиране и съдействие при създаване на компания

N

Консултации и услуги относно законодателството по социалното и здравно осигуряване

N

Осигурителният доход и включването на определени компоненти на възнаграждението в него

N

Удостоверение за осигуряване в България, което да ви послужи при работа на територията на друга държава членка на ЕС, ЕИП или Швейцария