Професионални счетоводни услуги

Пилар финанс Оптимизирайте финансите си!
Ше бъдете обслужени компетентно и с разбиране.
Ще спечелите лоялност, коректност и..
…нашето чувство за хумор

Не се задоволявайте с малко, а изберете нас

Имаме дълъг опит в пейрол услугите, като наши клиенти са едни от най-големите фирми в световен мащаб. Имаме богата гама от клиенти в различни области на търговията и услугите и сме запознати със счетоводството в доста обширни аспекти. Предлагаме консултации във връзка със сложни казуси.

Нашите услуги

Пейрол услуги

От регистрацията на трудовия договор до прекратяването на трудовите правоотношения, нашият екип предлага пълен набор Пейрол услуги, 80% от които са достъпни и онлайн. В резултат на дългогодишния си опит, ние гарантираме точност, сигурност и професионално изпълнение, оправдавайки клиентското доверие с бързина, гъвкавост, подробност на отчетите и не на последно място – с конкурентните си цени.

СчетоводнИ Услуги

В Пилар Финанс предлагаме пълно счетоводно обслужване на месечна, годишна или еднократна база. Основната ни цел е да предоставим на клиентите си спокойствие и сигурност относно всички финансови въпроси на конкурентни цени. Подхождайки с лично отношение към всеки от тях, ние влагаме целия си опит и професионализъм във всяка услуга – от консултирането до изготвянето на цялостни счетоводни планове и отчети. Вижте пълния списък с предлаганите услуги:

Консултантски услуги

В Пилар Финанс предлагаме професионално консултиране относно социалното и здравно осигуряване, изготвянето на трудови и граждански договори, данъчното планиране, разрешаването на проблеми около създаването на нови компании, изготвянето на бизнес схеми, попълването и издаването на документи и удостоверения за страната и чужбина и други подобни въпроси.

За връзка

8 + 12 =

София 1618
бул. Тодор Каблешков 53
Tърговски център Friends
етаж 2, офис 44

Линда Петрова 0888203068
linda@numberoneadv.com

Огняна Георгиева 0889234820
ogi@numberoneadv.com